Цени

ЦЕНИ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ В EXPO В ТЕЛЕФОНА

Изложителят заплаща участието си в изложението, съгласно тарифите, посочени във формулярите за участие, изграждане на профил и услуги.

Тарифата с цени за изложители можете да изтеглите от тук