За изложители

ЕXPO В ТЕЛЕФОНА ОПИСАНИЕ

Експо в телефона представлява уникална възможност за предоставяне на информация за бизнеси, продукти и услуги и достигане до 40,000+ потребители, както и установяване на контакт с потенциалните клиенти.

ЕXPO В ТЕЛЕФОНА ОБЩИ УСЛОВИЯ

Експо в телефона представлява уникална възможност за предоставяне на информация за бизнеси, продукти и услуги и достигане до 40,000+ потребители, както и установяване на контакт с потенциалните клиенти.

ЕXPO В ТЕЛЕФОНА ЗАЯВКА-ДОГОВОР

Експо в телефона представлява уникална възможност за предоставяне на информация за бизнеси, продукти и услуги и достигане до 40,000+ потребители, както и установяване на контакт с потенциалните клиенти.

ЕXPO В ТЕЛЕФОНА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЯ

Експо в телефона представлява уникална възможност за предоставяне на информация за бизнеси, продукти и услуги и достигане до 40,000+ потребители. Мобилната апликация разполага с много функционалности, с които можете да се запознаете от презентацията.