Контакти

За въпроси и допълнителна информация се обръщайте към:

Живко Калотов – мейл- zh.kalotov@expovtelefona.bg или тел. +359 886 657117

Катина Стойчева – мейл – k.stoycheva@expovtelefona.bg или тел. +359 899 460 306